FANDOM


Zona - kraj w Europie Północnej, zajmujący zachodnią i północną część Półwyspu Skandynawskiego. Ma łączną powierzchnię 385 252 km² i liczy około siedmiu milionów mieszkańców.

Terytorium i jego granice:

Posiada bardzo dobry dostęp do zbiorników wodnych (Morze Norweskie, Morze Barentsa, Morze Północne, cieśnina Skagerrak). Graniczy z terenami dawnej Szwecji, Finlandii oraz Rosji, ma najdłuższą i najbardziej rozbudowaną linię brzegową wśród wszystkich państw na świecie. W skład Zony wchodzi około 50 tysięcy wysp, większość z nich jednak jest dostępna tylko dla odpowiednich organów władzy.

Ukształtowanie terenu Zony jest wynikiem działania lodowców. Dominują tu płaskowyże i góry poprzecinane dolinami i fiordami bliżej wybrzeża. Równin jest niewiele, są małe i rozrzucone po całym kraju. Wieczna zmarzlina występuje przede wszystkim w wyższych górach. W Zonie wciąż znajduje się wiele lodowców.


Góry Skandynawskie:

Jeden z najbardziej górzystych krajów, dużą część zajmują Góry Skandynawskie, które nierzadko mogą sprawiać trudności w transporcie. Pasmo górskie dzieli Zonę na następujące regiony:

Południowe wybrzeże - jest obniżeniem terenu będącym południowym końcem łańcucha Gór Skandynawskich. Ta część kraju jest pagórkowata.

Południowy wschód - tereny na wschód od gór są zdominowane przez biegnące z zachodu na wschód doliny na wschodzie. Znajdują się tu też dość duże tereny nizinne.

Zachodnie fiordy - na zachód od głównego łańcucha gór teren wciąż jest bardzo górzysty. Góry opadają stopniowo i schodzą bezpośrednio do morza. Dominują tu wielkie fiordy.

Region Tomoto - tereny te charakteryzują się łagodniejszym krajobrazem, z zaokrąglonymi szczytami.

Północne fiordy - na północy dominują bardziej strzeliste szczyty schodzące bezpośrednio do morza, poprzecinane licznymi fiordami. Znajdują się tu tez jedne z największych wysp Zony: Kolos, Manual i Secorp.

Daleki północny wschód - ląd i jego wybrzeże na wchód od Przylądka Północnego są mniej górzyste niż reszta kraju. Wzdłuż wybrzeża rozsianych jest 100 tysięcy wysp i wysepek.Klimat:

Duże zróżnicowanie terenu i klimatu kraju powoduje występowanie dużej różnorodności siedlisk. Żyje tu około 60 tys. różnych gatunków form życia.

W niektórych rejonach kraju śniegi utrzymują się cały rok, a temperatura zimą dochodzi do –40°C, a nawet zdarzają się jeszcze silniejsze mrozy.

Tundra górska występuje powszechnie w Zonie. W strefie tej, w pobliżu granicy drzew, występuje dość obfita szata roślinna. Dolne rejony tej strofy były, a częściowo wciąż są, wykorzystywane jako pastwiska. Wyżej rośliny są mniejsze, mchy i porosty występują częściej. Rośliny wciąż pokrywają większość terenu. W najwyższych rejonach dominują nagie skały, śnieg i lodowce, roślin jest niewiele.

Gospodarka:

Zona jest wysoko rozwiniętym krajem.
Ośrodki przemysłowe skupione są w południowej części kraju oraz na jego wybrzeżach.

Oprócz ropy naftowej i gazu ziemnego, ryb i drewna Zona posiada zasoby rud metali żelaznych i nieżelaznych. Największe w Europie złoża ilmenitu znajdują właśnie w Zonie, co znacznie ułatwia tworzenie tytanowych wyrobów.

<budowa>

Mieszkańcy:

Mieszkańcy Zony charakteryzują się wysoką inteligencją i delikatną budową ciała. Obecnie społeczeństwo głównie składa się z przedstawicieli rasy ludzi (4mln), jednak wyróżnia się jeszcze dwie najbardziej liczebne grupy - Elfy (2mln) i Feniksy (1mln). Każda z poszczególnych frakcji zamieszkuje oddzielne tereny Zony oraz ma przydzielone działanie w sprawach kraju.


Ludzie:

Najlepiej rozwinięta technologicznie frakcja na terenie Zony. Zajmuje ona wbrew pozorom niewielką powierzchnię kraju, a powodem tego jest górzysty teren, który utrudnia budownictwo czy chociażby transport. Najbardziej zamieszkaną przez ludzi częścią Zony jest Daleki północny wschód. Rozmieszczenie licznych wysepek jest, co prawda, dość dużym utrudnieniem w kwestii komunikacji, jednak ułatwia to znakomicie rozwinięty transport wodny oraz zaludnienie wybrzeży.

W Zonie ceni się szczególnie rozwój państwa na tle naukowym. Przeprowadzane są liczne badania na temat stworzeń zamieszkujących regiony kraju, często będących sprzecznymi z prawem obowiązującym w państwie. Największą uwagę poświęca się jednak badaniom nad Feniksami. Co ciekawe, większość ośrodków znajduje się na wyspach, natomiast największy z nich (PYL) znajduje się na Kolosie.

Z powodu licznych sprzeczności w kulturach ludzi i elfów, te dwie frakcje działają zazwyczaj samodzielnie, nie wchodząc sobie w drogę. Mimo to, mają pokojowe stosunki i w razie problemów chętnie udzielają sobie wzajemnej pomocy. Ludzie Zony są indywidualistami, instytucje działają osobno, a konkurencja popycha gospodarkę do przodu.


Elfy:

Druga najliczniejsza frakcja na terenie Zony. Obejmuje ona południowe wybrzeże, południowy wschód i region Tomoto. Elfy są grupą słabo rozwiniętą technologicznie, jednak nie kwestionuje to ich wysokiej inteligencji. Doskonale władają własnoręcznie wykonaną bronią, niekiedy w walkach wspomagają się magią, jednak umiejętność ta jest bardzo słabo rozwinięta. Niezwykle wierząca rasa, wyznaje potęgę tylko jednej mitycznej stoty - Kulorummo, inteligentnego stworzenia powstałego z czystej energii. Elfy wyróżniają się piękną urodą. W zależności od regionu, który zamieszkuje dana część frakcji, różnią się jedynie ubiorem i stylem walki.

Południowe wybrzeże zamieszkują Elfy Wodne, które charakteryzują się błękitnym lub fioletowym ubiorem, bardzo niskim wzrostem, bladą cerą i gęstymi włosami o najczęściej ciemnym zabarwieniu. Specjalizują się w walce z użyciem broni białej, jednak mają duży problem przy kontaktach z bronia palną. Mieszkają najczęściej w jaskiniach.

Południowy wschód zajęty jest przez Leśne Elfy, które znane są ze swoich umiejętności zielarskich. Grupa ta jest szczególnie ceniona za niezwykłą wiedzę w dziedzinie medycyny. Są średniego wzrostu, posiadają lekko opaloną skórę i krótkie włosy najczęściej o ciepłej barwie (np. rudy). Unikają nagości, jednak ich stroje są dość skąpe w porównaniu do stylu ubioru ich pobratymców. Zazwyczaj zielone elementy zakrywają jedynie części ciała, które ich zdaniem są intymne (piersi, pępek, stopy, i wiadomo co tam jeszcze). Budują słomiane domy na drzewach.

Region Tomoto jest najmniej rozwiniętym regionem, a należy on do Elfów Strzelców. Grupa ta charakteryzuje się wysokim wzrostem, różnorodną cerą i cienkimi włosami, często związanymi w kok. Znane są ze swojej celności, są świetnymi łowcami, jednak starają się nie krzywdzić innych stworzeń. Najdzielniejsza grupa Elfów, głównie posługująca się łukami. Nie mieszkają w domach, są przystosowani do życia zgodnie z naturą. Ciekawą informacją jest to, że zasady nakazują elfkom z tej grupy nosić białe i zwiewne suknie do kolan, natomiast elfom czarne szaty, sięgające do kostek.


Feniksy:

Feniksy, jako najmniejsza frakcja, są również najmłodszą grupą wśród mieszkańców. Tuż po pojawieniu się pierwszych przedstawicieli tejże rasy, trwały liczne kontrowersje na temat pochodzenia nowych istot. Szczególną uwagę przywiązywano do ich bardzo dużego wzrostu, długich kończyn i niezwykle chudego ciała. Są uznawane za najbardziej "dziką" frakcję zamieszkującą górzyste tereny Zony.

Istoty te mają niezwykłą umiejętność, którą jest możliwość kontrolowania własnej energii i energii otoczenia. Dzięki temu są w stanie zmienić swoją postać w czystą, błękitną moc, która zazwyczaj przybiera kształt ptaka. Nazwa tej rasy jednak nie wywodzi się od powiązania z ptasimi stworzeniami, a z nazewnictwem pasożyta (FeN1x), który umożliwia zmianę struktury ciała swojego żywiciela.

Feniksy mają niezwykle jasne oczy i rozszerzone tęczówki. Z ubioru wyglądają jednak jak typowy mieszkaniec wybrzeża. Są niemowami, niektórzy potrafią przekazywać myśli za pomocą dotyku. Nie wszyscy przedstawiciele mogą się jednak w ten sposób porozumiewać. Feniks, który potrafi nawiązać kontakt psychiczny z innymi stworzeniami to Eyecop. Eyecopy w kulturze Feniksów uznawane są za wysłanników Kulorummo. Podobnie do Elfów, afirmują istnienie magicznej istoty i wierzą, że FeN1x jest darem od stworzenia.

Feniksy mają bardzo rozwienięte zasady moralne, wysoko stawiają dobro otoczenia. Czują się ściśle powiązani z naturą i przyrodą, często padają ofiarami badań prowadzonych na Kolosie, toteż unikają miast i ludzi. Mają neutralne stosunki z Elfami. Są istotami stadnymi, bardzo mocno przeżywają rozłąkę z bliskimi. Mówi się, że Feniksy czują dusze wszystkiego, co jest na Zonie.


Wojsko:


Pomimo małej liczby mieszkańców Zony, jedynie w dwóch frakcjach z trzech trwa obowiązkowy nabór do wojsk. Co miesiąc prowadzone są specjalne treningi, poprawiające zdolności wykorzystywane podczas walki. Nabór w każdej z tych grup wygląda nieco inaczej.

Rasa ludzi, jako najbardziej liczna rasa w Zonie, wysyła duże grupy najlepiej zbudowanych i wyszkolonych mężczyzn na jedną z wysp, Secorp, gdzie przez pełne cztery lata trwa ciężki trening wytrzymałościowy. Tam są również nauczani posługiwania się bronią palną i walki wręcz, jedna z powodu swojej wątłej budowy ciała, nie są przystosowani do bliskich kontaktów fizycznych podczas walki.

Każda z trzech grup Elfów wysyła po równo ilość kobiet i ilość mężczyzn do miast, niezależnie od wieku czy stanu cywilnego. Tam przechodzą liczne badania zdrowotne, a następnie wysyłani są na jedną z mniejszych wysepek, gdzie szkolą się w swoich specjalizachach. W tym wypadku treningi nie są ciężkie, głównie skupiają się na inteligencji, zwinności i umiejętnościach magicznych.

Feniksy nie biorą udziału w naborze, unikają wszelkich styczności ze światem ludzi. Działają we własnym zakresie i starają się nie uczestniczyć w żadnych walkach. Główną przyczyną jest ich kultura i etyka, jednak istnieje jeden wyjątek, gdy to coś zagraża życiu Kulorummo, a tym samym - życiu całego wszechświata.

Siły zbrojne:

Zona dysponuje trzeba rodzajami sił zbrojnych: wojskami lądowymi, marynarką wojenną oraz siłami powietrznymi. Wojska Zony obecnie liczą 36,6 tys żołnierzy służby czynnej oraz 55,7 tys rezerwistów.

<budowa>


Protect Your Life


PYL to największy ośrodek badawczy założony przez rasę ludzi na terenie Zony. Mieści się on na największej wyspie należącej do państwa, Kolosie. Ogromny budynek o kształcie pierścienia kołowego ze wszystkich stron otoczony jest bardzo wysokim murem zabezpieczonym linią wysokiego napięcia. Wenętrze pierścienia wypełnia las, którego powierzchnia zajmuje większą część wyspy, jednak jest on zamknięty za siatką elektryczną, która otacza go nawet od góry.

Ośrodek zajmuje się głównie badaniami nad niedawno poznanym pasożytem FeN1x, który żyje w ciele przedstawicieli rasy Feniksów. Pasożyt ma specyficzne właściwości, które umożliwiają przemianę fizyczną ciała, na których żeruje pasożyt, nie wpływa on jednak na psychikę obiektu.

Praciwnicy PYL są dość stanowczy, dla rozwoju nauki są w stanie poświęcić bardzo wiele, w tym przedstawicieli innych ras. Dlatego też nigdyś często były organizowane polowania na Feniksy. Złapane z kolei przewożone były na Kolosa, gdzie stawały się żywymi królikami doświaczalnymi. Po kilku latach badania przynosiły mizerne skutki, a liczne protesty i sprzeciwy mieszkańców doprowadziły do wprowadzenia zakazu badań nad Feniksami. Obecnie PYL czasami w tajemnicy bada właściwości FeN1x.


Czyściciele:

W wyniku badań nad pasożytem, pojawiły się nowe możliwości, w tym stworzenie genetycznie zmodyfikowanych stworzeń, czyli mutantów. Las znajdujący się na Kolosie stał się naturalnym miejscem zamieszkania tworów PYL-u. W większości są to próbne modyfikacje, bardzo często istniejących już stworzeń.

Przełomem badań było odnalezienie możliwości niemal dokladnego klonowania FeN1x, dzięki temu naukowcy mogli zacząć modyfikację genów, tym samym tworząc nowy rodzaj Feniksów - Czyścicieli.

Czyściciele są zabójczymi drapieżnikami. Pracują zarówno w stadzie, jak i indywidualnie. Są niezwykle agresywne, nie posiadają ciała fizycznego. Są całkowicie zbudowane z czarnej energii pobieranej z otoczenia. Na ogół przypominają dość dużej wielkości czarne psy, jednak potrafią płynnie zmieniać swoją postać w najróżniejsze stworzenia, z wyjątkiem humanoidów. Porozumiewają się między sobą dokładnie w taki sam sposób, jak zwierzęta stadne. Są wspaniałymi łowcami, mają doskonały węch, słuch i wzrok. Dzięki temu stają się bronią niemal doskonałą.

Jednak ich niesamowicie poubudzona agresja może również się odbić na mieszkańcach Zony. Czyścicieli nie obchodzi, kogo atakują, jeśli tylko mogą zaatakować, zrobią to. Zabijają dla przyjemności, nie czują żadnych potrzeb fizjologicznych, prócz potrzeby snu.

Wśród czyścicieli znajduje się samiec Alfa, który dowodzi całą grupą. Stworzenia podświadomie czują respekt i siłę. Jeśli Alfa zginie, reszta stada wybiera kolejnego.

Stworzenia te są niezwykle silnne, szybkie i zwinne, co w połączeniu z FeN1x daje niesamowite możliwości bojowe. Można je powstrzymać jedynie za pomocą dźwięku lub temperatury. Bardzo wyskie tony działają na Czyścicieli w podobny sposób, w jaki działa gwizdek na psa. Bardzo niskie temperatury zaś usypiają zwierzęta.

Obecnie na terenie PYL-u znajduje się sześć Czyścicieli, jednak ich istnienie jest tajemnicą, gdyż zostały zmodyfikowane niedługo po wprowadzeniu zakazu. Czyściciele są zamknięte w osobnych pomieszczeniach, w których panuje temperatura poniżej 40°C.

(W BUDOWIE w planie: polityka, technologia, siły zbrojne, historia)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki