FANDOM


Imperium Deum- państwo biorące udział w grze politycznej. Ów twór polityczny charakteryzuje walka w imię wiary, swoimi poglądami bardzo zbliżonymi do Kościoła Rzymskokatolickiego. W Nowym Świecie zajmuje tereny Półwyspu Apenińskiego.

Imperium Deum
Władca Imperator Adrianna
Zwierzchnik Kościoła Arcypatriarcha Michaeli
Waluta Funt
Ustrój Monarchia Konstytucyjna

Opis:Edytuj

ImperatorEdytuj

Najstarszy z rodu Cesarskiego. Sprawuje dożywotnią władzę ustawodawczą wespół z Arcypatriarchą. Imperator na specjalne zezwolenie senatu może otrzymać nieograniczoną władzę wykonawczą i sądowniczą, jednak wniosek ten musi być poparty ponad dwiema trzecimi głosów obu izb.

W wyniku wypadku mającego miejsce dwa lata przed rozpoczęciem Gry Politycznej zginęła niemalże cała rodzina Cesarska. Przetrwała jedynie jednak z córek poprzedniego cesarza Adrianna. Została koronowana na Imperatora już w nowej ziemi.

Najbliższymi doradcami Imperatora są konsulowie. Każdy z nich jest specjalistą w danej dziedzinie politycznej i pełni rolę ministra. Mianowany jest przez samego Imperatora i tylko on może go odwołać z tego stanowiska.

SenatEdytuj

Pełni władzę ustawodawczą. Składa się z dwóch izb:

Rada Kardynałów- w jej skład wchodzą wyżsi rangą duchowni.

Głos Ludu- w jej skład wchodzą przedstawiciele obywateli z całego Imperium Deum. Jest to praktycznie jedyna struktura polityczna, do której dostęp mają przeciętni obywatele.

KościółEdytuj

Zwany także Eklezją. Jest najważniejszą strukturą w całym Imperium. Jego zwierzchnikiem jest Arcypatriarcha, którego uprawnienia są porównywalne do tych posiadanych przez Imperatora. Kapłani podzieleni są na liczne zgromadzenia (zakony), z czego każde posiada swoistą specjalizacje, nazywaną także charyzmatem.

Na chwilę obecną funkcję Arcypatriarchy sprawuje Michaeli Luminum. Jest jak do tej pory najmłodszym znanym zwierzchnikiem Eklezji i pierwszym, który pozwolił na tak szybki rozwój nauki, sprawiając, że Imperium przeszło rewolucje technologiczną.

IdeologiaEdytuj

Podstawą życia codziennego jest religia. Mieszkańcy Imperium wyznają jedynego Boga Stwórcę. Uznaje się jego dwa najważniejsze przymioty: miłosierdzie i sprawiedliwość. Żałując za swoje grzechy wierny zawsze otrzyma przebaczenie, jednak należy pamiętać, Bóg jest miłosierny puki żyjemy na Ziemi. Na tamtym Świecie czeka nas tylko sprawiedliwy osąd.

Miejsca kultu są na tyle ważne dla całej społeczności, że stały się jednocześnie najważniejszymi punktami politycznymi. Każda ważniejsza świątynia jest istną twierdzą, której zdobycie graniczy z cudem. Dookoła ważniejszych klasztorów nierzadko powstają całkiem nowe miasta i to opaci dostają w nadzór ziemię na której osiedlają się nowi ludzie.

TechnologiaEdytuj

W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpił drastyczny skok technologiczny, który niemalże z dnia na dzień zmienił potencjał Imperium.

Rewolucja kwantowa spowodowała powstanie całkiem nowego rodzaju broni:

Broń Plazmowa- używana w większej części wojska. Zasada działania polega na jonizowaniu niewielkich ilości gazu lekkiego (wodoru lub coraz częściej helu) i wystrzelaniu wiązek powstałej plazmy w stronę wroga. Niestety rozmiary potrzebnych akceleratorów nie pozwalają na użycie ich w broni dla przeciętnych piechurów. Za to coraz częściej są stosowane na czołgach, a w marynarce zaczynają być już codziennością.

Broń laserowa- na chwilę obecną karabiny laserowe zaczynają wchodzić w uzbrojenie zwyczajnej piechoty, wypierając tradycyjne karabiny prochowe.

Broń atomowa- rewolucja kwantowa spowodowała zrozumienie zasad fizyki panujących w jądrze atomu i dostrzeżenia potencjału w energii atomu.

Sanctus- specjalny rodzaj broni powstałej w ostatnich latach. Jego działanie polega na dynamicznej fuzji lekkich jąder w małej przestrzeni, co skutkuje krótkotrwałym „naderwaniem” czasoprzestrzeni i powstaniem zjawiska podobnego do Dżetu. Powstała wiązka energii jest w stanie zniszczyć praktycznie wszystko na swojej drodze.

WojskoEdytuj

PiechotaEdytuj

Armia w Imperium Deum jest zawodowa. Każdy żołnierz przechodzi odpowiednie szkolenie taktyczne oraz w posługiwaniu się bronią. Zasady poboru mogą się oczywiście zmienić w zależności od sytuacji politycznej.

W stabilnych czasach stawia się jednak bardziej na dokładniejsze wyszkolenie aniżeli na liczebność armii. Sama piechota stanowi jakoby jedną z mniej ważnych jednistek w Armii Deum.

Uzbrojenie przeciętnego żołnierza składa się z karabinu laserowego, bądź też klasycznego karabinu prochowego w starszych oddziałach; granatów odłamkowych oraz dodatkowych broni, które każdy piechur może dobrać.

Umundurowanie jest jednolite i zależne od rangi wojskowej (inne mundury mają szeregowi, a inne starsi oficerowie).

Jednostki PancerneEdytuj

W głównej mierze składa się z czołgów, które posiadają jednak stosunkowo krótki zasięg. Uzbrojone w tradycyjne działa, jednak nowsze jednostki coraz częściej są zastępowane przez nowoczesne działa plazmowe, mające wielokrotnie lepszą skuteczność.

Nowym nabytkiem są maszyny kroczące, nazywane Aniołami. Bardzo dobrze opancerzone skierowywane są przeważnie do walki z piechotą. Przypominają bardzo toporne mechy o wysokości około pięciu metrów. Zapewniają wsparcie piechocie. Anioły mają bardzo szeroki wachlarz uzbrojenia, w zależności od działań do których są przydzielane. Mogą posiadać wyrzutnie rakiet, ciężkie karabiny maszynowe, broń laserową lub plazmową.

LotnictwoEdytuj

Prawdopodobniej najsłabiej rozwinięta część armii imperialnej. Niemalże wszystkie jednostki są bombowcami, których celem jest jedynie zapewnienie wsparcia wojskom naziemnym.

MarynarkaEdytuj

Bez wątpienia najlepiej rozwinięta gałąź armii. Okręty imperialne są w całości wyremontowane i wyposażone w nowoczesne uzbrojenie. Praktycznie wszystkie okręty posiadają działa plazmowe, oraz nowoczesne systemy namierzania.

Okrętem flagowym marynarki Deum jest pancernik Agnus Dei, na którym znajduje się jedyny znany egzemplarz Działa Sanctus. Jest to najsilniejsza jednostka w całym Imperium.

Relacje z innymi państwamiEdytuj

W BUDOWIE

______________________________________________________________________

Notka od autora:

Artukuł ten powstał specjalnie do mającej powstać gry pbf na tej wiki. Jest to na razie wersja próbna. Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki