FANDOM


Romanov Flag.svg

Flaga Carstwa

Carstwo Wszechrosyjskie- jedno z trzech ostatnich ludzkich państw na Ziemi. Jej stolicą jest Moskwa.

Organizacja

Carstwo Wszechmoskiewskie jest monarchią absolutną rządzoną przez Carów. Pierwszym Carem został w 13 PZ Michaił I, który zdobył władzę obaleniu prezydenta Rosji. Zapoczątkował on Dynastię Ryżkow która od 287 lat rządzi Carstwem.

Carstwo Wszechmoskiewskie obejmuje swoją władzą całą Moskwę. Jej lennikami są: Stacja Sewastopolska oraz Wolnoszlachecka Republika Pociągu Pancernego "Iwan".

Historia

Początek

Po Ósmej Bitwie o Moskwę, która o mało co nie skończyła się zdobyciem miasta w całej Moskwie rozpoczęły się zamieszki. Ludzie żądali różnych rzeczy: poprawy bezpieczeństwa, ewakuacji miasta czy wyrzucanie wszystkich "nie-rosjan". Protesty szybko zamieniły się w poważne zamieszki. W miarę upływu czasu na ulice wychodzili również zwykli bandyci lub ludzie chcący wykorzystać sytuacje dla przejęcia władzy. Komuniści, neofaszyści a nawet zwykli kibole stali się tak dużym problemem, że władza musiała wielu żołnierzy przeznaczonych wcześniej do obrony miasta przed Opętanymi, wysłać na ulice. Nad Moskwą zawisło widmo wojny domowej.

W tej sytuacji KGB wykonało operację Herkules, mającą na celu wybicie przywódców poszczególnych grup. Operacja okazała się sukcesem, a bez swoich przywódców, tłumy nie były już takie niebezpieczne. Prezydent po tej operacji poczuł się trochę zbyt pewnie, co dało jednemu z jego współpracowników, Michaiłowi możliwość obalenia go oraz całego jego gabinetu. Początkowo obwołał się Marszałkiem Rosji, ale po udanej Ofensywie na Zielenograd, stał się na tyle popularny, że obwołał się Carem.

Dalsza Historia

Nie wiadomo jak na nazwisko miał Michaił, bo po zostaniu Carem zmienił sobie nazwisko na Ryżkow. Wraz z nastaniem Dynastii Ryżkow, Moskwa zmieniła swoje oblicze. Kościół Prawosławny odzyskał dawną potęgę, urzędnicy z wysokim stażem zostali Bojarami, rozpoczęto budowę umocnień, mających chronić miasto oraz wprowadzono kult jednostki. Praktycznie jedyną organizacją istniejącą w Federacji Rosyjskiej, która przetrwała zmiany, było KGB.

Przez całe swoje życie Michaił I zbierał armię która miała wyzwolić Rosję, ale jego następca, Mikołaj III wiedział, że było to niemożliwe i że Moskwa jako jedyna z rosyjskich miast, przetrwała i potrzebuje ochrony. Syn kontynuował więc budowę umocnień, oraz rozpoczął budowę tzw. "drugiej Moskwy", czyli budowy sieci podziemnych tuneli, w których mogli by się zmieścić mieszkańcy zatłoczonego miasta. Metro Moskiewskie było już wtedy zatłoczone, a Mikołaj III urządził sobie z Metra 2 majątek swój i swoich bojarów, dlatego kopanie tych tuneli było jedyną alternatywą. Mikołaj III jest jednym z najbardziej czczonych Carów, bowiem to właśnie za jego rządów, Opętani przestali tak intensywnie atakować Moskwę. Mimo że to oczywiście nie jego sprawka, propaganda do dziś przekonuje, że to Car Mikołaj III sprawił (nie wiadomo jak) że Opętani przestali ich prześladować.

Za czasów następnych Carów, Carstwo Wszechmoskiewskie próbowało odzyskać chociaż mniejsze wioski wokół Moskwy, jednak większość ofensyw zakończyła się klęskami. Jako, że Moskwa została odcięta od całego świata, jej mieszkańcom powoli zaczęło brakować surowców jak benzyna czy węgiel. Odczuła to zarówno ludność jak i armia, której pojazdy zostały unieruchomione. Problemowi temu zaradził Doktor Badziński, naukowiec i były student Uniwersytetu Moskiewskiego, który wynalazł tak zwany Silnik Badzińskiego. Silnik ten działał mniej więcej jak normalny silnik, z tą różnicą że był zasilany krwią ssaków. Początkowo wyłapywano bezdomne koty i psy by przy pomocy ich posoki zasilać pojazdy, jednak wkrótce zabrakło zwierząt do poświęcania. Dlatego zaczęto poświęcać ludzi skazanych na śmierć, dożywocie lub po prostu wyłapywano bezdomnych. Carska Policyja oraz KGB skutecznie ukrywała tego typu akcje.

Obecnym (czyli w 300PZ) Carem jest Piotr IV Ryżkow.

Organizacje

W całym Carstwie jest wiele organizacji. Poza Kościołem Prawosławnym są to:

Administratsiya

Organizacja zajmuje się biurokracja oraz administracją w całym Carstwie oraz na najróżniejszych szczeblach władzy (poza Kościołem, rodziną carską i Wielką Radą).
65e3042a1513d8b1aa007759dcfb08a1

Bolszoj, dawny teatr i obecna siedziba Administratisyi

Do jej zadań należą: spisy ludności, planowanie operacji wojskowych, kontrola nad organizacją, wyposażeniem i przemieszczaniem formacji Tsarskayej Armiy, zbieranie podatków i o wiele, wiele więcej. Żaden mieszkaniec Carstwa Wszechmoskiewskiego nie jest wolny od jej władzy, czy mechanizmów. Administratsiya jest największą nie-wojskową organizacją w państwie.

Organizacją kieruje wybierany co 12 lat, Kler Moskiewski.

Wielka Rada

Wielka Rada jest organizacją składającą się z 12 ludzi. Ich głównym zadaniem jest kontrolowanie oraz wspomaganie Łowców Demonów, Organizacji Koniuchowa,
Magic Council Symbol

Symbol Rady

Bibliotekarzy i KGB. Innymi jej zadaniami są:

- wykrywanie Opętań wśród społeczeństwa Wszechmoskiewskiego (mimo że ostatnie miało miejsce w 56PZ)

- zbieranie informacji o Opętanych

- katalogowanie różnorakich ras

- wyznaczanie zadań Dukhom

- podtrzymywanie stosunków dyplomatycznych z Cesarstwem Himalajskim

Gdy jakiś człowiek staje się członkiem Rady, wszelkie informacje o nim są natychmiast usuwane a jego rodzinie wmawia się, że krewny zaginął lub zginął. Członkowie Wielkiej Rady są całkowicie anonimowi, 24 godziny na dobę spędzają w specjalnych przebraniach. Podobno nawet Administratsiya i Car nie wiedzą, kim oni są.

KGB

1000px-FSB.svg

Obecny symbol KGB

Najdłużej istniejąca organizacja w państwie. Została założona w ZSRR a przetrwała jego upadek oraz upadek Federacji Rosyjskiej. Jego forma została trochę zmieniona po Zdarzeniu i obecnie jest Wszechmoskiewskim resortem ochrony bezpieczeństwa państwa w tym: kontrwywiad w sprawach cywilnych i wojskowych, wywiad w sprawach cywilnych. Stosuje inwigilację ludności, zwalczanie rzeczywistych i domniemanych przeciwników Carstwa, zwalczanie niezależnego obiegu informacji itp. Mimo że podlega Carowi, Aministratsiy oraz Wielkiej Radzie, w swoich działaniach jest dosyć niezależna.

W skład KGB wchodzi dziewięć zarządów głównych, z których największą rolę odgrywały: I (wywiad), II (kontrwywiad), III (kontrwywiad wojskowy), V (walka ideologiczna i zwalczanie dysydentów), VI (wywiad i kontrwywiad gospodarczy), VII (inwigilacja) i IX (ochrona dostojników państwowych).

KGB ma swoje komórki w całej Moskwie i prawdopodobnie w Stacji Sewastopolska. Podobno ma swoich agentów również w Wolnoszlachckiej Republice Pociągu Pancernego "Iwan" i Cesarstwie Himalajskim.

Tsarskaya Armiya

Morshan-139 1905

Tsarskay piechur

Tsarskaya Armiya jest największą organizacją wojskową Carstwa Wszechmoskiewskiego. Pobór odbywa się na terenie państwa oraz jego lenników. Członkami Armiy są zwyczajni ludzie wcieleni do armii by walczyć w niekończącej się wojnie. Przechodzą podstawowe szkolenie, niektórzy nawet w ogóle go nie odbywają, po czym zostają przydzieleni do swych grup. Przedział wiekowy, w którym człowiek może zostać członkiem Armiy to 8-14 lat, a przedział w którym musi (o ile nie znajdzie sobie pracy) to 15- 67.

Za twórcę współczesnego wojska rosyjskiego uważany jest car Michaił I. Szeregi armii zasilają nie tylko Rosjanie, ale również mniejszości których nie udało się w pełni zasymilować oraz lennicy Carstwa, czyli:

- Sewastopolanie

- Iwanczycy

- Polacy

- Kozacy

- Finowie

- Węgrzy

- Macedończycy

- Gruzini

- Tatarzy

Łowcy Demonów

51b8f292db4f073452

Symbol Łowców Demonów

Organizacja która szkoli ludzi do walki z Opętanymi. Została założona po tym, jak Ruskie zorientowali się, że natrafili na przeciwnika którego nie przytłoczą masą. Są ekspertami w eksterminacji Opętanych a ich zadanie jest proste - zapobiegać wszelkim "demonicznym" wpływom oraz niszczyć Opętanych gdziekolwiek się pojawią.

Każdy Łowca jest ekspertem w używaniu wszelkich broni - od palnej przez łuczniczą po wszelkiego rodzaju ostrza i miecze. Ich taktyka zależy od sytuacji i poziomu zagrożenia. Gdy zagrożenie jest znikome stosują oszustwa i skrytość, będąc niczym skalpel odcinający nowotwór. Gdy zagrożenie jest wielkie, Łowca może wezwać Tsarskayą Armiyę i/lub KGB.

Ośrodki szkoleniowe Łowców Demonów znajdują się poza granicami Carstwa Wszechmoskiewskiego, gdzie wszystko wyewoluowało po to, by zabijać ludzi. Ośrodek dla mężczyzn znajduje się w Domolewie a dla kobiet w Chulkowie.

Łowcy Demonów obecnie mają niemały kryzys, bowiem wielu mężczyzn zginęło przez epidemie Dżumy w Domolewie a po pojawieniu się dziwnego Opętanego w Chulkowie masowo zaczęły również znikać kandydatki i Łowczynie.

Bibliotekarze

Russian National Library building

Rosyjska Biblioteka Narodowa- siedziba Bibliotekarzy

Organizacja założona w 15PZ przez rosyjskich intelektualistów. Jej członkowie mają dwa zadania - poszukiwać i chronić wiedze sprzed Zdarzenia oraz zdobywać jak najwięcej informacji o obecnym świecie.

Bibliotekarze podlegają Administrastiyi oraz Wielkiej Radzie. Nie są organizacją militarną, lecz często towarzyszą żołnierzom i Łowcom Demonów w ich misjach poza Moskwą.

Religie

W Carstwie oficjalną i jedyną legalną religią jest Chrześcijaństwo a dokładniej mówiąc - prawosławie. Kościół Prawosławny jest silny w Carstwie Wszechmoskiewskim i choć oficjalnie wszyscy mieszkańcy są jego członkami, w Moskwie znajdzie się jeszcze wiele religii.

Oczywiście tam gdzie jest prawosławie musi być również katolicyzm oraz islam. Jednak te dwa ostatnie nie są zbyt popularne i utrzymywane głównie po to, by wyrazić swój sprzeciw wobec rusyfikacji mniejszość (oczywiście nieoficjalnie).

Stosunkowo dużą grupę stanowią wyznawcy Bogów Słowiańskich oraz Agnostycyzm. Te dwie religie wraz z Jakuckim szamanizmem są najczęściej wyznawane przez żołnierzy, ponieważ dla ludzi często wychodzących poza mury Moskwy często nie chce się wierzyć w miłosiernego Boga. Dużo łatwiej jest wierzyć że walczy się ze złymi bogami po to, by przypodobać się dobrym lub nie wiedzieć nic.

Bitwy

Lista ważniejszych bitew, kampanii i ofensyw w których uczestniczyło Carstwo Wszechmoskiewskie.

Ofensywa na Zielenograd (12PZ- 13PZ)- pierwsza kampania w której uczestniczyło Carstwo i jedno z jej największych zwycięstw. W jej wyniku ludzkość odzyskała jedną z najdalej wysuniętych dzielnic Moskwy- Zielenograd. Mimo że kampania ta udała się tylko dzięki poświęceniu tysięcy ludzkich istniej, umiejętnościom dowodzenia generałów oraz wsparciu Dukhów, to całą chwałę za zwycięstwo zgarnął Michaił I.

Bitwa o Domolewo (15PZ-21PZ)- bitwa która miała być według Michaiła I "początkiem odzyskania Ziem Ojczystych" a zakończyła się całkowitą klęską. Tsarskaya Armiya miała zająć Domolewo, Chulkowo i Konstantyn (malutkie wsie położone niedaleko Moskwy) i z stamtąd wyruszyć dalej. Niestety już samo dojście do Domolewa kosztowało Carstwo więcej ludzi niż się spodziewali. Najróżniejsi Opętani, mający swoje legowiska lub obozy w niedalekiej okolicy masakrowało oddziały Armiy tak szybko, że nawet Ruscy byli przerażeni ogromem strat. Wprowadzenie do walki czołgów oraz artylerii na krótko odwróciło sytuacje na korzyść ludzkości, jednak paliwo oraz pojazdy były zbyt cenne, by je tracić. Dlatego pojazdy towarzyszyły żołnierzom tylko do Domolewa. Pomimo bronienia wsi przez 6 lat, Tsarskaya Armiya poniosła druzgocącą klęskę i mało który żołnierz wrócił do Moskwy bez poważnych ran.

Dziewiąta, Dziesiąta, Jedenasta i Dwunasta Bitwa o Moskwę (20PZ- 31PZ)- szereg prób dotarcia do Moskwy przez Opętanych. Hordy potworów nie były przez nikogo dowodzone a do walki prowadził ich instynkt, szał i pragnienie dotarcia do ostatniego niezdobytego Żywego Miasta.

Wojna graniczna z Sewastopolską (21PZ)- małe starcie graniczne pomiędzy Carstwem Wszechmoskiewskim a Stacją Sewastopolską. Stacja ta była długo oddzielona od reszty metra i przez 8 lat musiała samodzielnie się bronić prze Opętanymi (choć oni nie napływali do nich w takiej liczbie jak na Carstwo). Konflikt wybuchł gdy stacja została odnaleziona przez Carstwo i próbowano włączyć jej terytorium do Wszechmoskwy. Ostatecznie skończyło się na tym, że Stacja Sewastopolska zgodziła się zostać lennem Carstwa Wszechmoskiewskiego i oddawać jej część energii ze swoich generatorów jako trybut.

Trzynasta, Czternasta, Piętnasta, Szesnasta i Siedemnasta Bitwa o Moskwę (33PZ- 48PZ)- szereg prób dotarcia do Moskwy przez Opętanych. Dwie ostatnie bitwy nie były tak intensywne jak poprzednie, bowiem w tamtym okresie Moskwa przestała przyciągać Opętanych.

Bitwa o Chulkowo (49PZ- 51PZ)- następna próba odzyskania ziem rosyjskich, tym razem udana. W tym okresie Tsarskaya Armiya była już wyposażona w pojazdy z Silnikiem Badzińskiego oraz mieli wsparcie Łowców Demonów, dzięki czemu Carstwo Wszechrosyjskie nie tylko odzyskało Chulkowo i dwie inne wsie ale i odniosła dosyć niskie straty.

Bunt Swenowa (56PZ)- bunt Sierżanta Tsarskayej Armiy Boghdana Swenowa, który stal się Opętanym z silnymi zdolnościami psionicznymi i zbuntował swój pułk. Oddział pod dowództwem Swentowa próbował zniszczyć otaczający Moskwę mur, jednakże jego akcja i życie zostały zakończone dzięki działaniom KGB i Światowida.

Ofensywa Anny II (66PZ-70PZ)- ofensywa nazwana na cześć ówcześnie panujące Carycy, Anny II. Ofensywa okazała się całkowitym sukcesem i Carstwo Wszechmoskiewskie odzyskało praktycznie cały Okręg Moskiewski. W tej kampanii po raz pierwszy Carstwo było aktywnie wspierane przez Wolnoszlachecką Republikę Pociągu Pancernego "Iwan".

Osiemnasta Bitwa o Moskwę lub Wojna o Wszystko (74PZ- 77PZ)- prawdopodobnie największa i najkrwawsza Bitwa o Moskwę. Prowadzona przez Opętanego o potężnej mocy, który przedstawił się jako duch Gieorgija Gapona, rosyjskiego popa i uczestnika Rewolucji z 1905 roku. Gieorgij zapowiedział, że ukarze Wszechmoskwę za wszystkie zbrodnie, jakich dopuścili się Rosjanie przez tysiąclecia swojego istnienia (lista jest dłuuuga) i przejął kontrolę nad milionami Opętanych.  Dowodząc tak wielką armią, Gieorgij w ciągu dwóch miesięcy odebrał Carstwu Wszechmoskiewskiemu wszystkie tereny, które zdobyło w czasie Bitwy o Chulkowo i Ofensywy Anny II i podszedł do samej Moskwy. Nawoływał przedstawicieli tępionych przez Rosję mniejszości do powstania i doprowadzenia do  "dziejowej sprawidliwości", ale mało kto dał się namówić. W czasie tej bitwy zginęła większość Dukhów a sam Światowid został poważnie ranny podczas próby zabójstwa Gieorgija. Wojna o Wszystko zakończyła by się zapewne przegraną gdyby nie parę rzeczy:

- odwaga, profesjonalizm i ofiarność polsko-węgierskiej kawalerii

- zdolności Sewastopolan

- siła uderzeniowa Pociągu Pancernego "Iwan"

- wyjątkowo mroźnej zimy

Carstwu pomogła jeszcze jedna rzecz, przybycie Gargulców. Te potężne istoty, nie słuchające ani respektujące nikogo i niczego, które miały w przyszłości zadać ludzkości wiele bolesnych ran, początkowo wyładowywały się na armii Gieorgia, który stracił wielu żołnierzy próbując trzymać ich na dystans. Osiemnasta Bitwa o Moskwe zakończyła się wraz z zabiciem Gieorgia przez oddział Łowców Demonów i KGB.

Wojna Cara Pawła (99PZ- 104PZ)- konflikt (nazwany na cześć Cara Pawła II) miał na celu odzyskać tereny utracone podczas Osiemnastej Bitwy o Moskwę. Początkowo szła bardzo dobrze, ale po natrafieniu na gromady Gargulców, Tsarskaya Armiya musiała się wycofać, bo straty były zbyt wysokie.

Dziewietnasta i Dwudziesta Bitwa o Moskwę (105PZ- 119PZ)- bitwy prowadzone wyłącznie przez Gargulce, które okazały się godnymi przeciwnikami. Być może udało by się im zdobyć miasto, gdyby działały wspólnie, lecz każdy Gargulec atakował na własną rękę.

Wojna Łowcy Jerzego (123PZ- 124PZ)- wojna ta rozpoczeła się gdy Łowca Demonów imieniem Jerzy Biloglowic został wysłany do Sokolova by sprawdzić plotki o aktywności Barghestów i Wilkemonów. Plotki okazały się prawdziwe i sam Jerzy nie mógł ich wszystkich pokonać, wezwał więc na pomoc KGB i Tsarskayą Armiyę. Zmagania trwały rok i zakończyły się eksterminacją dużej części Barghestów i Wilkemonów. Te, które przeżyły rozdzieliły się i założyły swoje legowiska na ruinach okolicznych wsi.

Ofensywa Ratunkowa (127PZ)- rozpoczęła się gdy na lennika Carstwa Wszechmoskiewskiego, Wolnoszlachecką Republikę Pociągu Pancernego "Iwan", napadły hordy Gargulców. Chociaż "Iwan" był potężną maszyną, nie był w stanie walczyć z licznymi i wytrzymałymi wrogami więc potrzebował pomocy Carstwa Wszechmoskiewskiego. Mimo że Pociąg Pancerny został poważnie uszkodzony, udało się go naprawić a krótka kampania kosztowała życia głównie żołnierzy Tsarskayej Armiy

Powstanie Mohammeda (179PZ- 188PZ)- powstanie spowodowane dwoma czynnikami: głodem biedniejszych mieszkańców oraz długim (jak na te czasy) okresem bez wojen. Powstanie było prowadzone przez Mohammeda, młodego muzułmanina który pochodził z mniejszości Baszkirdzkiej, który zdołał poderwać za sobą tłumy zagłodzonych ludzi. Powstanie początkowo było tłumione przez siły polsko-tatarskie, lecz gdy zbyt wielu żołnierzy przeszło na stronę powstańców, do walki skierowano siły KGB. Początkowo wielu mieszkańców Wszechmoskwy wspierało wysiłki Mohammeda, ale gdy Kościół Prawosławny ogłosił go Antychrystem, sytuacja odwróciła się o 180 stopni. Powstanie zostało stłumione w 188PZ. Po rzuceniu Mohammeda na pożarcie Barghestom, Carstwo rozpoczęło niszczenie wszelkich dóbr kultury, języka czy pamięci narodowej Baszkirdów i sprzymierzonych z nimi Dagestańczyków. Wielu przedstawicieli tych narodowości zostało siłą wciągniętych do Tsarskayej Armiy i wysłanych w najbardziej niebezpieczne i samobójcze misje.

Dwudziesta Pierwsza, Dwudziesta Druga i Dwudziesta Trzecia Bitwa o Moskwę (191PZ- 199PZ)- szereg bitew o Moskwę. Brały w niej udział różne gatunki Opętanych (praktycznie wszystkie poza Gargulcami), dowodzone przez Wąpierze, potężną rasę Opętanych przybyłych w okolice Carstwa z Europy Wschodniej. Walki nie były bardziej krwawe niż przy poprzednich Bitwach o Moskwę, jednak były bardziej specyficzne. Wąpierze były sprytne i szybkie a podczas 22 i 23 bitwy odnalazły tajemne przejścia do Moskwy i pierwszy raz w historii siły Opętanych zdołały się przebić do miasta. Mimo tego, że napastnicy szybko zostali odrzuceni strach mieszkańców Moskwy wzrósł.

Wojna Trzech Głupców (201PZ- 211PZ)- trójstronna wojna pomiędzy Carstwem Wszechmoskiewskim, Gargulcami i Wąpierzami. W 201PZ, z jakiegoś bliżej nieznanego powodu, Gargulce i Wąpierze zaczęły toczyć ze sobą wojnę. Ówczesna Caryca, Anna III zamiast spokojnie patrzeć, jak jej wrogowie się masakrują, kazała wysłać Łowców Demonów i Tsarskayą Armiyę by im w tym pomogły. Wojna trwała 10 lat i jak można się domyśleć, ludzkość odniosła w niej największe straty. Poza tym, pomiędzy Gargulcami a Wąpierzami trwa stan wzajemnej niechęci, który może co najwyżej przerodzić się w serie małych potyczek, aniżeli w wojnę.

Marsz na Warszawę (214PZ- 240PZ)- największa i najkrwawsza ze wszystkich kampanii prowadzonych przez Carstwo Wszechmoskiewskie. Jej twórcą i pomysłodawcą był Michaił II, najbardziej szalony ze wszystkich Carów. Rozkazał on Bojarom, Administratsiy oraz Wielkiej Radzie gotować wszystkie siły na kampanię, która miała nie tylko odzyskać wszystkie tereny Federacji Rosyjskiej ale i Imperium Rosyjskiego. Tak idiotyczny plan nie mógł się udać jednak ci którzy próbowali uświadomić to Carowi, ginęli długą i bolesną śmiercią. W 214PZ cała potęga Wszechmoskwy wraz z jej lennikami wyruszyła z miasta by wykonać szalony plan. Michaił II przewidywał, że do czasu dotarcia do dawnej granicy z dawną Ukrainą, Tsarskaya Armiya straci około 100.000 żołnierzy, jednak zdobycie pozostałości po trzech małych wsiach w okolicach Moskwy kosztowało Carstwo dwa razy więcej ludzi. Mimo to Marsz był kontynuowany. Po 15 latach Marszu na Warszawę, wojska Carstwa Wszechmoskiewskiego dotarły do Tweru, dawnej drugiego największego miasta Okręgu Moskiewskiego. Do tego czasu straciły 4 mln żołnierzy, czyli 35% wszystkich mieszkańców Wszechmoskwy. Mimo to, Marsz był kontynuowany a żołnierze nadal byli wysyłani na rzeź. W 238PZ, Opętani zaczęli odzyskiwać bardzo szybko tereny, których zdobycie zajęło Wszechmoskwie tyle lat i cierpienia. Podeszli nawet po Moskwę, jednak dzięki temu, że Światowid zabił Michaiła II i następnym Carem został jego brat, Mikołaj IV (który był świetnym taktykiem) udało się miasto obronić. Mimo to, bezsensowna kampania kosztowała Carstwo Wszechmoskiewskie zbyt wielu dobrych ludzi i zasobów, co odbija się na nich do dzisiaj.

Dwudziesta Czwarta Bitwa o Moskwę (243PZ-246PZ)- klasyka. Moskwa była przez dwa lata oblegana przez hordy najróżniejszych Opętanych, jednak się obroniła. Bitwa ta mogła trwać o wiele krócej, gdyby nie straty jakie Tsarskaya Armiya odniosła podczas Marszu na Warszawę.

Masakra w Chulkowie (278PZ)- Chulkowo od ponad stulecia było miejscem, gdzie kandydatki na Łowczynie Demonów szkoliły się i składały śluby. Jednakże zmieniło się to w 278PZ, kiedy do tamtej okolicy zawitał potężny Opętany. Z ponad 200 doświadczonych Łowczyń oraz kandydatek, do Moskwy udało się uciec tylko trzem. Opowiedziały one o wielkiej (nie mylić z grubą) białej kobiecie, z torsem i głowa człowieka i wielkim ogonem węża. Opętana co prawda dużą część ludzi zabiła, lecz większość odurzała swoim jadem i żywcem zabierała je ze sobą.

II Ofensywa Ratunkowa (280PZ)- próba odbicia Chulkowa przez Carstwo Wszechmoskiewskie, która zakończyła się całkowitą katastrofą. Siły złożone z 30 Łowców Demonów i 3 tysięcy żołnierzy zwyczajnie zaginęły. Co prawda przed Chulkowem było widać ślady walki oraz trochę krwi, jednak ani ciał ani żadnych innych pozostałości nie odnaleziono.

Dwudziesta Piąta Bitwa o Moskwę (290PZ-294PZ)- klasyka. Hordy Opętanych dowodzone przez Wąpierze przypuściły nieudany szturm na Moskwę.

Informacje dodatkowe

  • Walutą Carstwa Wszechmoskiewskiego są naboje.
  • Ok. 67PZ nawiązało stosunki dyplomatyczne z Cesarstwem Himalajskim. Oba państwa wiedzą o swoim istnieniu, jednak z racji dzielących je odległości, niezbyt często współpracują.
  • Carstwo (podobnie jak Cesarstwo Himalajskie) nie ma pojęcia o istnieniu Federacji Północnoamerykańskiej.
  • Obrazek symbolu Wielkiej Rady to symbol Rady Magicznej z mangi/anime "Fairy Tail"a symbol Łowców Demonów został wzięty z gry Diablo 3