FANDOM


Tylko Bóg i ja sam mogą rządzić moim własnym losem.
~Główne motto Baldanders


Baldanders są typem istoty inaczej nazywającej zmiennokształtnymi. Są to osobniki asymilujące dane czynniki z danych grup/podgrup, które chcą w danej mierze je wykorzystać. Wystarczy im długie przebywanie przy danej osobie, aby mogły nauczyć w sobie pewne czynniki, jak moc, siła, itp. na dłuższy okres bytowania.

Wygląd

Wygląd w dniu poczęcia mają wyżej narzucony (złączenie wyglądu matki i ojca). Z czasem mogą go jednak zmienić, biorąc dane wzorce. Za pomocą silnej woli mogą pewne części swojego wyglądu "zachować" na dłużej lub też na zawsze, zależnie od potrzeb danej istoty. Mogą również swój wygląd "zachować w folderze pamięci" w swym mózgu, gdy przez moment chcą stać się kimś innym.

Moce

Mówi się o nieograniczonej sile Baldanders, gdyż mogą oni zdobywać moce za pomocą asymilacji, tj. "skanowania" czyjejś mocy i przysposabianiu jej sobie. Niezależnie od tego, jak silny może być ich przeciwnik, Baldanders w szybkim tempie może przyswoić pewne umiejętności i wykorzystywać w walce przeciwko swemu wrogowi. Najgorszym czynnikiem do przyswojenia mogą być praktyki magiczne, szczególnie z tematyki czarnej magii (ich wiara nie klasyfikuje takich rozwiązań). Najciężej jest im przyswoić także moc czytania w myślach - by móc się tego nauczyć, musieliby 'złapać' strumień mocy 'czytającego' w ich umyśle i odpychać od siebie tak, że zajdzie się wręcz do umysłu swego przeciwnika. Potrafią także szybko się regenerować za pomocą wyuczenia od innych ras danych regeneracji; czasem jest jednak potrzebna krew osobnika z taką sposobnością, by móc szybciej się zregenerować (wystarczy jedna kropla krwi - działa to tylko u tych Baldanderów, którzy mają już przyswojoną umiejętność regeneracji).

Występowanie

Nowa Baldanderia nieopodal Księstwa Globalnego (a.k.a. Global). Tam zamieszkują wszystkie osobniki rasy Baldanders od śmierci księcia Feriana. Spisane jest tylko tyle, że dwóch osobników mieszka w Kraju przy CreepySea. Legenda mówi jeszcze o jednym osobniku, jedynym nieśmiertelnym, mianowanym na anioła, mieszkającym w górach Kaukazu (póki co nie potwierdzone).

Liczebność

Baldanders jest uznawany za rzadki okaz, który chciano wytępić. Czemu? Uznawało się (za czasów rządów księcia Feriana) tą rasę za najsilniejszą i zagrażającą bezpieczeństwu innych ras na świecie ( wszechświecie). Od momentu, gdy na tronie Globalu zasiadł brat Feriana, książę Meridan, wykazano znaczne powiększenie się liczby osobników tejże rasy. Póki co wyliczono ok. 300, z czego dwóch mieszka w Kraju przy CreepySea, trzecia (owiana legendą, nie potwierdzona) w górach Kaukazu.

Charakter

Charakter również mogą przyswoić tak samo, jak moce, od innej istoty, tylko przy niej przebywając. Jednak mówi się, że ów istoty są bardzo przyjazne do innych postaci, ale są za to bardzo pamiętliwe oraz mściwe. W gniewie nie potrafią się zbytnio opanować, podejmując nie raz pochopne wnioski. Podobno jednak Baldanders mogą odrzucić takie zachowanie, jeśli tego chcą. Zależy wyłącznie od danej istoty.

Jako jedyna rasa nie ma chciwości ani pychy do władzy - po prostu nie czują chęci posiadania władzy, dlatego niektórym istotom, chcącym skontrolować umysł Baldandera, ma z tym ogromny kłopot, gdyż z reguły kuszą oni "bogactwem, sławą, wszechogarniającą wiedzą, a przede wszystkim WŁADZĄ". Nie mają poczucia, że jest im to potrzebne - wystarczy im to, że ktoś podyktuje (słuszne!) zasady, a oni je zrobią, jednak nie znoszą, gdy ktoś zacznie nimi się 'rządzić'. Zawsze wtedy mówią, że to "Bóg i oni sami są panami swego losu".

Słabości

- tracenie mocy - jedną z wad jest tracenie pewnych umiejętności spowodowane przebywaniem w innym otoczeniu, anulujące dane zdolności. Niestety, nie wszystkie moce mogą pozostać w "folderze pamięci". Jeśli dany Baldanders posiadł moc szybkiej regeneracji, będąc wśród ludzi zbyt długo, może nagle zacząć tracić tą moc. Są dwie opcje do przedłużania danych mocy: 1) ponownie zacząć przebywać wśród tych, którzy mają takową moc; 2) wypić min. kieliszek krwi takiej osoby;

- "baldanderskie sumienie" - asymilacja i użycie wszelakiej magii ochronno-walecznej powoduje u Baldandera silne bóle, krwawienia, wymioty, czasem omdlenia. Użycie czarnej magii mogłoby istotę nawet zabić. Jeśli po takim użyciu magii (szczególnie czarnej) nie zrobi sobie "samorozgrzeszenia", prawdopodobnie umrze.

  • "samorozgrzeszenie" polega na klasycznym uderzaniu pięścią o klatkę piersiową, mówiąc litanię "moja wina". W zasadniczym momencie z baldanderskiego gardła wychodzi owad (wielkość i gatunek zależy od tego, jak silną i niebezpieczną magię użył) koloru węgla, który wypełza na powierzchnię. Tradycyjnie wtedy powinien go zdeptać jako forma "oczyszczenia" organizmu z grzechu użycia magii.


- nie przyjmowanie pewnych mocy - jeśli inna istota nie pokaże wszystkich swoich możliwości przy Baldanders, to ów osobnik ich nie posiądzie. Musiałby zdobyć możliwość czytania w myślach, które jest ciężkie to "zdobycia". M.in. tak wykończono większą część tejże rasy - atakując znienacka, nie pokazując wcześniej swoich najlepszych zdolności;

- częste zmiany zachowania - z reguły takie przypadki zdarzają się u dzieci z tej rasy. Polega na częstym zmienianiu charakteru i zachowania, gdyż młode osobniki jeszcze nie są zdecydowane, kim chcą być. Przez niektórych może być myląco interpretowane jako schizofrenia (zazwyczaj taka interpretacja pochodzi od osób, które nie znają prawdziwej rasy takiego dziecka);

niezdolność do asymilacji umiejętności czytania w myślach - mówi się o kompletnym braku zasymilowania takiej mocy jak czytanie w myślach. Jest to spowodowane tym, że to jedna z nielicznych umiejętności, jakich nie da się pokazać na zewnątrz żadną jakąkolwiek aurą. Do tego można także doliczyć zdolność mediacji (widzenia przeszłości i przyszłości), lecz są dokumentacje, jakoby Baldanders podołało zdobycia takiej umiejętności. Jest również pewien zapis o jendym Baldanders ze zdolnością czytania w myślach, lecz wśród tej społeczności uznawany jest jako pewnego rodzaju legenda. Mówi się (choć nie zostało to jeszcze potwierdzone), że aby Baldanders mógł nauczyć się tej umiejętności, musiałby być przez dłuższy czas pod falą 'czytającego' oraz musiałby wyłapać taką falę energii. Niestety, jest to wręcz niemożliwe, gdyż ów 'czytający' ukrywa skrzętnie swoją moc i użycie przed swoim 'czytanym' tak dobrze, jak Baldanders asymiluje moce innych, nie wgłębiając w wiedzę tą swoje 'źródło';

są śmiertelnikami - mogą dożyć wielu lat (jeden ze Starszyzny Baldanderów, zwany Panem Starszym, ma 208 lat), mogą się regenerować, wzmacniać ciało przed atakiem...lecz mają swoje ograniczenia i są śmiertelnikami. Regułę potwierdza fakt pierwszego 'prawie' skutecznego wytępienia tej rasy - zrzucenie bomby atomowej na Baldanderię. Żaden z mieszkańców tej rasy, będących w mieście, nie przeżył ataku. (Pan Starszy był wtedy na delegacji);

ograniczenie mocy przemian - nie mogą zbyt często się przemieniać, gdyż może ich to po prostu wymęczyć. Ich energia po tym długo się regeneruje.

Ciekawostki

- Baldandersi mają swoją własną gwarę. Udziela się praktycznie u każdego, bez względu na to, gdzie się wychował i jakiego języka go uczono. Nie mogą "wyrzec" się tej zdolności, jest to pewnego rodzaju ich wyznacznik do różnicowania rasy (wygląd i moce mogą być zmienione, lecz gwara pozostaje taka sama);

- Osoby, które potrafią wyczuwać czy też widzieć aury, mogą zauważyć, że aury Baldandersów są zmienne. Nie mają oni stabilnej aury, nawet jeśli praktycznie niczego w sobie nie zmieniali, zawsze w nich pozostaje ta "cząstka", tzw. asymilująca. Ona powoduje, że aura jest zmienna w kształcie i swej mocy. Może się wydawać, jakby ona "falowała" wokół danej osoby i mieniła się na tęczowo.

- Baldanderzy są pokojowo nastawieni, są pacyfistami. Zwykle nie mają ochoty używać swoich mocy, ani też walczyć. Jedynym wyjątkiem od reguły jest LoboTaker.