FANDOM


Anioły - duchowe istoty, przypominające ludzi ze skrzydłami na plecach. Służą one Istocie Najwyższej (nie mylić z bogiem chrześcijańskim, ani żadnym innym z "naszego" świata), bezwzględnie wykonując jego zadania. Rzadko ingerują w sprawy przyziemne. Zazwyczaj są neutralnie nastawione do innych stworzeń. Zmieniają swoje nastawienie tylko wtedy, gdy ktoś stanie im na drodze do wykonania powierzonego im zadania. Ich jedynymi naturalnymi wrogami są demony.

Ubiór

W oryginalnej formie Aniołowie ubrani są w lekkie, długie szaty w delikatnych, pastelowych kolorach, często przyozdobione drobnymi dekoracjami (np. złote wzory w kształcie winorośli). Podczas ważniejszych bitew, bądź starć z demonami przyodziani są w zbroje. Rodzaj i wygląd pancerza oraz dzierżona przez anioła broń, zależą wyłącznie od ich preferencji. Stąpając po Ziemi ukrywają swoją prawdziwą tożsamość, nosząc ludzkie ubrania, dzięki którym nie będą wyróżniać się spośród tłumu. W tej postaci anioł ma zazwyczaj niewidoczne skrzydła. Ujawnia je tylko w specjalnych sytuacjach.

Powstawanie aniołów

Anioły nie mogą się rozmnażać. Mogą jednak powstać dzięki mocy Istoty Najwyższej. Dusza osoby, która za życia była wyjątkowo miłosierna dla innych ludzi, nie miała na swym "koncie" żadnych nieprawych czynów a dobre sumienie zostało nienaruszone - może zostać wybrana na anioła.

Relacje z ludźmi

Starają się pomagać ludziom, jeżeli nie mają złych intencji. Jednak nie nawiązują z nimi większych więzi. Anioł, który postanowi nawiązać lepsze relacje z człowiekiem zaczyna tracić pióra ze swoich skrzydeł, dzięki czemu swoim zachowaniem będzie przypominać bliskie mu osoby. Ma to swoją wadę - wysłannik Stwórcy wraz z piórami traci swą moc. Po śmierci dusza anioła, który był bliski człowiekowi, zostaje usunięta z egzystencji.

Umiejętności

 • Zdolność leczenia siebie, jak i innych.
 • Latanie (to chyba oczywiste...).
 • Niewrażliwość na obrażenia od kul i broni białej ("ziemskiej").
 • Mistrzowskie umiejętności w walce bronią na krótki dystans.
 • Zdolność do osądzenia sumienia wszelkich istot.
 • Odporność na magię demonów (np. hipnozę).
 • Odporność na starzenie się.

Słabości

 • Nie mogą zabić ludzi.
 • Niska odporność na broń demonów.
 • Brak możliwości pozostania na stałe w ludzkim świecie bez utraty mocy (j.w.).
 • Bardzo słabe umiejętności w walce na długi dystans.
 • Nie posiadają "drugiego życia" po śmierci.
 • Brak wolności w podejmowaniu własnych decyzji.
 • Bezpłodność.

Hierarchia aniołów

<w budowie>

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.